zondagmorgen 31 maart zal ik zingen in de Martinikerk in Bolward met kerkorganise en collega Kees Nottrot, en verleen ik mijn medewerking aan de kerkdienst in deze lijdenstijd voor Pasen.