Op 20 maart 2016 is de “Taizé yn it Frysk” gepresenteerd in de St. Radboudkerk van Jorwert met een koor en muziekgroep o.l.v. Jannie Brandsma. Op de cd staan 17 liederen uit de oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk in een Friese vertaling. Deze liederen staan in het Liedboek/Lieteboek van de kerken en in de bundel “Tachtich lieten út Taizé” (Gooi en Sticht). Jannie zingt bij een aantal liederen de solozang.

De cd is verschenen met een vocale en een instrumentale (inzing)versie. Beide cd’s zijn verpakt in het boekje “Taizé in Friesland” waarin tekst en muziek van de liederen met een toelichting zijn opgenomen. Boekje en cd’s zijn uitgegeven bij Discovery Books en kosten samen € 15,-

Zie voor een afbeelding van de omslag van het boekje de bijlage. Op youtube is een voorproefje van de cd terug te vinden, het lied “Wy gean de tsjustere nacht troch” (De noche).

Omslag: