Parrega Johannes de Doper kerk 15.00  uur Kerstconcert met Popkoren Poptoan uit Lemmer
en Popkoor Allround uit Bolsward, en vocaal ensemble Fleks !